This website uses cookies and similar technologies to understand how you use our website, to create a better experience for you. Please see our Cookies Notice to learn more about the cookies used and how to change current settings if you do not agree. By using this website, you consent to our use of cookies and similar technologies, as described in our Cookie Notice.

By using this website, you consent to our use of cookies and similar technologies, as described in our Cookie Notice.

English English
Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami
English

Przewidywania dotyczące interaktywnego projektowania na rok 2024

{design}
2024-01-16

W 2024 roku sztuczna inteligencja będzie nadal napędzać innowacje w projektowaniu interakcji, zwiększając precyzję narzędzi i wchodząc w nasze codzienne życie. Wyobraź sobie przyszłość, w której każde doświadczenie, w oparciu o sztuczną inteligencję, jest hiperosobiste i responsywne, oraz kształtowane w wyniku głębokiej personalnej analizy.

W dziedzinie UX generowanego przez sztuczną inteligencję za pomocą naturalnego języka uruchomienie wtyczek GPT oferuje ekscytujące możliwości. Przejście w kierunku bezpośredniej komunikacji między użytkownikami a stronami internetowymi lub aplikacjami może na nowo zdefiniować paradygmaty interakcji.

Osobiście nie mogę się doczekać rozwoju rozszerzonej rzeczywistości. Produkty takie jak Meta Quest 3 i Apple Vision Pro wskazują na rozszerzoną, a nie całkowicie wirtualną przyszłość. Skłania to do poszukiwania sposobów tworzenia atrakcyjnych cyfrowych doświadczeń nakładających się na naszą fizyczną rzeczywistość.

W VR zaległe innowacje w zakresie UI i UX stwarzają możliwości ponownego wyobrażenia sobie interakcji. Świat może w końcu przyjąć styl UX przypominający film „Raport mniejszości".

Kolejne media