This website uses cookies and similar technologies to understand how you use our website, to create a better experience for you. Please see our Cookies Notice to learn more about the cookies used and how to change current settings if you do not agree. By using this website, you consent to our use of cookies and similar technologies, as described in our Cookie Notice.

By using this website, you consent to our use of cookies and similar technologies, as described in our Cookie Notice.

English English
Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami
English

Jak opracować strategię SMM: instrukcje krok po kroku

{Strategia}
2024-02-12

Co obejmuje strategia SMM?

Strategia mediów społecznościowych obejmuje strategiczne i taktyczne decyzje dotyczące tego, co marka powinna robić w mediach społecznościowych, aby osiągnąć swoje cele. Strategia jest wdrażana w celu osiągnięcia celów biznesowych, takich jak sprzedaż, subskrypcje, ruch na stronie internetowej, zaangażowanie konsumentów i tworzenie społeczności lojalnych klientów.

Jak opracować strategię SMM?

Krok 1. Immersja

Określenie celów promocji marki w sieciach społecznościowych.

Cel odpowiada na pytanie "dlaczego to robimy?". Najlepiej, jeśli jest zgodny z modelem SMART, który oznacza: Specific (konkretny), Measurable (mierzalny), Achievable (osiągalny), Relevant (istotny) i Time-bounded (określony w czasie).

O co chodzi? Podczas promocji porównujemy działania z celem i odpowiadamy, czy pomagają go osiągnąć.

Przeanalizuj obecną koncepcję marki: wizualizacje i kreacje.

Da nam to jasne zrozumienie, w jaki sposób pozycjonowana jest marka lub produkt.

Przeanalizuj zarządzanie kontem.

Konieczne jest zbadanie, w jaki sposób konto było prowadzone do tej pory, jakie metody promocji były stosowane i do jakich wyników to doprowadziło. Można skorzystać z analizy SWOT: podkreślenie mocnych i słabych stron, identyfikacja szans i zagrożeń.

Co to da? Unikniemy " wtopy" i dostrzeżemy najbardziej obiecujące ścieżki rozwoju i punkty wzrostu.

Krok 2. Analiza konkurencji

Przeanalizuj zaangażowanie, polubienia, komentarze, liczbę subskrybentów, ilość tworzonych treści.

Powinniśmy rozumieć średnie i liczby dla określonej niszy, do których powinniśmy dążyć.

Przeprowadzenie audytu treści i narzędzi promocyjnych konkurencji: mechanika, prezentacja wizualna, ToV, mocne i słabe strony, kreacje reklamowe, integracje.

Zwróć uwagę na najlepsze praktyki: co działa, a co nie. Poszukaj trendów w niszy i na rynku międzynarodowym. Pomoże to w opracowaniu propozycji i wyborze optymalnych narzędzi.

Krok 3. Zbadanie grupy docelowej

Przeprowadź ogólne badanie grupy docelowej, przeanalizuj statystyki wykorzystania treści w niszy. Pomoże to w ustaleniu obiektywnych wskaźników KPI.

Spróbuj sklasyfikować odbiorców, opisz każdy segment, wyróżnij podsegmenty i ich cechy.

Wielu przedsiębiorców, zapytanych o to, kim są ich docelowi odbiorcy, odpowiada "wszyscy". W rzeczywistości oznacza to nikogo. To samo dotyczy wyrażenia "kobiety powyżej 30 roku życia". Są kobiety w wieku powyżej 30 lat - gospodynie domowe i matki, które potrzebują jednej rzeczy, i są kobiety w wieku powyżej 30 lat - budujące własny biznes, które mają zupełnie inne potrzeby.

Pamiętaj, że im dokładniejsze kampanie reklamowe ustawisz, tym szybciej znajdziesz i dotrzesz do osób, które są Ci potrzebne.

Stwórz portret klienta: opisz szczegółowo najbardziej wyróżniającego się przedstawiciela danego segmentu. Pozwala to dostosować ofertę do charakterystyki grupy docelowej.

Przygotuj reakcję marki - ważne kryteria, które należy podkreślić podczas interakcji z każdym segmentem odbiorców.

Jasny i przekonujący przekaz marki będzie najlepszym sposobem na przyciągnięcie klientów. Co to da? Formę skutecznej komunikacji z odbiorcami.

Krok 4. Content

Wybór taktyki wykorzystania mediów społecznościowych, obecności na platformach i narzędzi promocji.

Zdarza się, że na danej platformie społecznościowej nie ma docelowych odbiorców marki lub nie są oni tam aktywni, co oznacza, że nie ma sensu wydawać środków na nią. Może być też odwrotnie: istnieje platforma społecznościowa, na której Twoja grupa docelowa jest zdecydowanie widoczna, ale nie ma jeszcze konkurentów, co oznacza, że możesz bezpiecznie wejść i promować się na tej właśnie platformie.

Wybierz odpowiednie kanały i narzędzia promocji, a także właściwą alokację zasobów.

Przemyśl koncepcję kreatywną: ideę, podstawowe wartości, pojedynczy komunikat, który przekazuje odbiorcom najważniejsze cechy marki.

Ludzie kupują nie tylko ze względu na racjonalne korzyści płynące z produktu, ale także w oparciu o emocje. Jeśli istnieją dwa towary o identycznych właściwościach, a danej osobie bliskie są wartości tylko jednego z producentów, wybór będzie oczywisty.

Co to da? Lojalność odbiorców, skojarzenie produktu z marką i jej przekazem.

Opracowanie koncepcji wizualnej: moodboard, propozycja projektu wizualnego sieci społecznościowych, ogólne zasady projektowania materiałów dla sieci społecznościowych.

Zapewnia to możliwość nadawania emocjonalnych komponentów nie tylko samego produktu, ale także całego ekosystemu związanego z jego konsumpcją.

Opracowanie strategii treści i rubrykatora zgodnie z koncepcją.

Pomoże to uporządkować informacje zarówno dla specjalisty SMM, jak i subskrybentów oraz przygotować z wyprzedzeniem jakościowy plan i interesujące materiały.

Opracuj "ton głosu" swojej marki

Pozwoli ci to nawiązać kontakt z odbiorcami, mówiąc z nimi "tym samym językiem".

Krok 5. Promocja bezpośrednia

Przemyśl hipotezy dotyczące promocji

Tworzenie i testowanie hipotez polega na znalezieniu silnego pomysłu. Testowanie hipotez pozwoli ci szybciej i taniej zidentyfikować skuteczną mechanikę i narzędzia, bez marnowania budżetu na niedziałające opcje.

Wdrożenie ich pozwoli zaoszczędzić pieniądze i czas.

Pomyśl o skonfigurowaniu reklamy targetowej: sieci społecznościowe używane do ukierunkowania, określanie formatów i podstawowych ustawień promocji, obliczanie prognoz.

Da ci to możliwość racjonalnego wykorzystania budżetu marketingowego i uzyskania maksymalnych korzyści z kampanii reklamowych.

Poszukaj innych kanałów i formatów reklamowych:

Współpraca z blogerami: wybór kanałów i liderów opinii, sugestie dotyczące formatu współpracy z nimi.

Pomyśl o integracjach, współpracy z innymi kontami, projektach specjalnych, społecznościach, promowanych transmisjach na żywo i innych mechanizmach, w celu uzyskania kompleksowej promocji i wykorzystania wszystkich możliwych kanałów i formatów odpowiednich dla marki.

Sporządzamy media plan: wielkość zakupów, podział budżetu na kanały.

Media plan to tabela na określony czas, zawierająca dane o kanałach dystrybucji, budżecie i przewidywanych wynikach kampanii reklamowej.

Co daje taki plan? Pomoże zaplanować działania promocyjne, prawidłowo rozdzielić budżet i ocenić skuteczność reklamy.

Oferujemy KPI: sposoby oceny skuteczności wykorzystania każdego kanału (wzrost liczby subskrybentów, wzrost zaangażowania, zasięg, liczba zgłoszeń itp.) Co to da? Będziemy w stanie zmierzyć stopień realizacji celów.

Przemyślana i szczegółowa strategia SMM to już 50% sukcesu Twojej firmy w sieciach społecznościowych. 

Aby opracować tak skuteczną strategię, trzeba być doświadczonym specjalistą. I tutaj sol.agency z przyjemnością przychodzi z pomocą. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci opracować strategię SMM i sprawimy, że Twoja firma będzie przynosić zyski dzięki marketingowi w mediach społecznościowych.

Kolejne media